Track Record


Track Record Of Standard X

Year

Name

Highest Scorer(%)

Passing(%)

1992

Kulkarni Pradip Prabhakar

82.5

55.55

1993

Gangwani Haresh Ashok

70.14

88.88

1994

Varyani Rakesh Mehrumal

72.85

72.72

1995

Suttati Ajit Gurunath

76.14

100

1996

Sayyed Amzad Karim

73.20

80

1997

Nangude Nikhil Kailash

78.80

94.50

1998

Dhepe Yugandhar Sudam

82.53

88.28

1999

Deshpande Gaurav Sunil

78.26

89.36

2000

Sayyed Zakir Akbar

86.00

88.52

2001

Iyer Vinit Chandran

84.13

83.33

2002

Jadhav Shailesh Jalindar

84.53

83.58

2003

Gadekar Rohini Prakash

88.13

92.30

2004

Choudhary Suresh Sakaram

89.86

89.88

2005

Pal Prem Jagatsingh

87.46

89.83

2006

Kadam Pratik Sanjay

88.66

92

2007

Khedekar Bhagyashree Arun

88.30

96

2008

Deshmukh Pooja Mohan

89.39

93

2009

Pingale Nikita Sanjay

90

86.31

2010

Jain Jyoti Dinesh

93.27

99

2011

Jagtap Mrunmayi Shekhar

91.27

90

2012

Salvekar Sonali Anil

88.55

96

2013

Shivani Hole Rajendra

91.64

98

2014

Satre Shraddha Dattatray

88.40

100

Bharambe Komal Rajendra

88.40

100

 

Back to Top